Hyvä, paha PSA – Kannattaako testaaminen?

PSA-testauksella on hyvät ja huonot puolensa. Yhteiskunta ei järjestä laajamittaista eturauhassyövän seulontaa, mutta kannattaisiko PSA-testissä silti käydä?

PSA (prostate specific antigen) on proteiini, jota tuottaa eturauhasen solut. Eturauhassyövässä PSA:n pitoisuus veressä kasvaa, ja näin ollen yksinkertaisella, verestä otettavalla PSA-testillä syövän jäljille voidaan päästä hyvissä ajoin eli toisin sanoen silloin, kun syöpä on vielä mitä todennäköisimmin parannettavissa.

Siitä lähtien, kun PSA-testi otettiin käyttöön reilut 30 vuotta sitten, keskustelua on käyty siitä, kannattaako miehiä seuloa laajamittaisesti testin avulla. Yksimielisyyteen asiasta ei olla Suomessa päästy.

Ylidiagnosoinnin ja –hoitamisen vaara?

Vastustajien mielestä rutiininomainen PSA-testaus ei ole kannattavaa siitä syystä, että se tuo esille sellaisia eturauhassyöpiä, jotka eivät aiheuttaisi miehen elämän aikana minkäänlaista harmia. Toisin sanoen tällaisen ”kiltin” syövän omaavat miehet eläisivät elämänsä onnellisempina, kun he olisivat autuaan tietämättömiä syövästään. He säästyisivät sekä henkiseltä kuormitukselta että ylidiagnosoinnin ja –hoitamisen mukanaan tuomilta potentiaalisilta haitoilta.

Ongelma kuitenkin on se, että vielä tänäkään päivänä emme ole päässeet pisteeseen, jossa tietäisimme varmuudella mitkä näistä niin sanotuista kilteistä syövistä pysyvät kiltteinä, ja mitkä muuttuvat henkeviä uhkaaviksi sairauksiksi. Olisiko siis parempi tietää ja hoitaa kaikki syövät, on hyvä kysymys.

Tänä päivänä aktiivista hoitamista puoltaa erityisesti se, että sädehoidon tekniikat ovat kehittyneet äärimmäisen hyviksi. Paikallinen eturauhassyöpä on mahdollista parantaa sädehoidolla ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Myös koepalojen otto on kehittynyt. Robottiavusteisella biopsialla koepaloja tarvitaan perinteisiä menetelmiä huomattavasti vähemmän, mikä pienentää haittavaikutusten riskiä.

Nykypäivänä koepalojen ottoon ei myöskään tarvitse lähteä summamutikassa. Jos PSA antaa viitteitä eturauhassyövästä, voidaan biopsian tarpeellisuutta pohtia magneettikuvauksen antaman tiedon valossa. Myös verestä otettava Proclarix-testija Stockholm3 (STHLM3) -testi antavat tärkeää lisäinformaatiota ennen mahdollista koepalojen ottoa. Kohonnut PSA-arvo voi olla seurausta myös esimerkiksi eturauhasen tulehduksesta tai hyvänlaatuisesta liikakasvusta, joten onkin ehdottoman tärkeää tutkia tilannetta tarkemmin ennen kuin biopsiaan edetään.

PSA toistaiseksi paras

PSA-testauksen hyvä puoli on siis se, että se voi paljastaa eturauhassyövän ajoissa, paikallisena, sellaisena, jolloin se on todennäköisemmin parannettu vähemmillä haittavaikutuksilla. Vaikka levinneenkin eturauhassyövän hoito on tänä päivänä ottanut valtavia kehitysaskeleita, ja miehet pystyvät elämään usein sen kanssa vuosia hyvää elämää, ei käy kiistäminen, etteikö lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti olisi parempi hoitaa syöpä aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

PSA-testauksella on puutteensa – myöskään tätä ei käy kieltäminen. Kuten edellä mainittiin, osa syövistä voitaisiin antaa olla rauhassa ilman, että miesten päätä vaivattaisiin hetkeäkään tiedolla niiden olemassaolosta. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tärkeintä olisi löytää ja hoitaa varhaisessa vaiheessa aggressiiviset, henkeä uhkaavat syövät. Uusia, parempia biomarkkereita, jotka osoittavat juuri nämä, etsitäänkin tutkimusmaailmassa kuumeisesti. Tulevaisuus toivon mukaan tuo ne luoksemme.

Toistaiseksi totuus kuitenkin on se, ettei PSA:n voittanutta ole. Onneksi nykyaikaisella modernilla tekniikalla perinteisesti ongelmana pidettyä ylidiagnostiikkaa –ja hoitoa pystytään jo taklaamaan hyvin, kuten aiemmin mainittiin.

Pitäisikö miesten siis käydä säännöllisesti PSA-testissä, vaikka oireita ei olisi? Suomessa laajamittaista yhteiskunnan taholta järjestettävää PSA-testausta ei tällä hetkellä suositella. Syyskuussa 2022 Euroopan komissio antoi suosituksensa koskien eturauhassyöpäseulonnan aloittamista Euroopan unionissa. Seulonta toteutettaisiin PSA-testeillä ja siinä hyödynnettäisiin myös magneettikuvantamista. Lue Europa UOMOn eli Euroopan eturauhassyöpäyhdistysten katto-organisaation tiedote aiheesta.

Keskustelua siitä pitäisikö miesten saada oman seulontansa käydään aika ajoin ja varsinkin nyt, kun EU on antanut oman suosituksensa. Eri maissa ja jopa eri maiden sisällä käytännöt vaihtelevat. Muun muassa Ruotsista uutisoitiin hiljattain, että PSA-testiä tullaan tarjoamaan seuraavien vuosien aikana 190 000 skånelaiselle miehelle.

Suomessa laajamittaisten ja yksimielisten suositusten puuttuessa vastuu siirtyykin siis suurissa määrin yksilölle. Jokaisen on mietittävä omista lähtökohdistaan käsin, onko juuri minulla tarvetta käydä PSA-testissä – entä haluanko sitä? Näitä asioita pohtiessa tärkeintä on, että miehillä on saatavillaan kaikki olennainen tieto päätöstensä tueksi, sillä vain tätä kautta he voivat tehdä ratkaisuja, jotka ovat heidän oman elämänsä kannalta merkityksellisiä.

Lisää eturauhassyövän viiveettömästä ja uusimmasta diagnostiikasta ja hoidosta voit lukea Docrates Syöpäsairaalan sivustolta: www.docrates.com